EMO System Panelowy to nowoczesny Energooszczędny System Montażowy stolarki otworowej spełniający energo-oszczędne i pasywne normy europejskie. Wykonany z tworzy-wa PCV wypełnionego twardą pianką poliuretanową o komo-rach zamkniętych wraz z uszczelką poprzez specjalnie ukształ-towanie profilu umożliwia wykonanie prawidłowego szczel-nego i ciepłego połączenia podczas montażu stolarki otworo-wej oraz poprzez zastosowanie płyty MgO ciepłego wykoń-czenia wnęki okiennej.